sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2001-nji ýylda döredilen Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd, haýwan dermanlaryny gözlemek, ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji.Ulag amatly amatly Şijiazhuang şäherinde ýerleşýäris.Weierli Group dört şahamça, bir söwda kompaniýasy we bir synag kompaniýasy bar:
1.Hebei Weierli Haýwan Pharmancy Group Co., ltd (2001)
2.Hebei Weierli Biotehnologiýa Çäkli
3.Hebei Pude Animal Medicine Co., ltd (1996)
4. Hebei Contain Biology Technology Co., ltd (2013)
5 .HeBei NuoB Söwda Co., ltd (2015)
6. Hebei Yunhong Testing Technology Co., Ltd.

Esasy weterinariýa önümimiziň ugruna sanjym, poroşok, premiks, agyz ergini, planşet we dezinfeksiýa degişlidir.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidir. Soňky ýyllarda kompaniýamyz tozansyz iýmitlendiriş we barlag enjamy ýaly öňdebaryjy önümçilik enjamlaryny hödürledi, Hopper göteriji mikser ,.Awtomatiki doldurma enjamy, Awtomat gaplaýyş enjamy;Hil barlagy enjamlaryna HPLC, UV, köp funksiýaly mikrob awtomatiki ölçeg analizatory, yzygiderli howa palatasy, bir adamlyk biologiki arassalaýyş barlaghanasy girýär, Mundan başga-da, GMP şahadatnamasyny, Daşky gurşawy bahalandyrmak şahadatnamasyny aldyk.

Biz elmydama GMP standartyna laýyk gelýäris, "ýokary netijelilik, öwrenmek we ýeňiş gazanmak guramasy" ýörelgesini tutýarys we ýokary derejeli, howpsuz we täsirli dermanlary öndürýäris.Professional we güýçli satuw topary marketing paýymyzy ýokary tizlikde artdyrýar.

GMP

5d7f0c9c1

Hytaýyň töweregindäki ähli şäherlerde we welaýatlarda gowy satylýan önümlerimiz Aziýa, Afrika we Merkezi Amerika ýurtlaryndaky müşderilere hem eksport edilýär.Birleşen Arap Emirliklerinde, Peruda, Müsürde, Nigeriýada we Filippinlerde hasaba alynmagy tamamlaýarys.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezimiz bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.Weierli adamlar elmydama ýeňiş gazanyp bilerler, sebäbi olar rowaýaty tizlik bilen döredýärler, giňişligi paýhas bilen öwrenýärler we geljegi ylym we tehnologiýa bilen dolandyrýarlar.