sahypa_banner

habarlar

Içgeçmä garşy içege lukmançylygy Bdellovbrio Plus witaminleri B guşlary üçin probiyotik goşundy premiksi

Gysga düşündiriş:

Bdellovibrio Plus, içgeçmä garşy içege dermanlary bolup, içegeleri goramak we guşlar üçin içege mikroekologiýasyny kadalaşdyrmak üçin B witaminlerini probiotikler bilen birleşdirýär.


 • Kompozisiýa (kg üçin):B1≥2g witamin, B2≥3g witamin, B6≥5g witamin, B12≥10mg witamin, nikotin kislotasy 25g, pantoten kislotasy kalsiý≥10g, fol turşusy≥600mg, biotin≥300mg, Bacillus Subtilis≥109 cfu, Bdellovibrio Phage × 109 cfu, Clostridium Butyricum≥2 × 108 cfu.
 • Bukja:500ml / çüýşe, 30 çüýşe / karton.
 • Saklama:Lightagtylykdan gaça duruň, salkyn ýerde saklaň.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  görkezmek

  ♦ Bu önüm esasan guş escherichia coli, salmonella, vibrio holerae we beýleki patogen bakteriýalarda içgeçmä sebäp bolýar.

  The Içegede bakteriýalaryň köpelmegini, içegäniň mikroekologiýasyny kadalaşdyryp, işeriýa kolini, enterit, içegäniň zäherlenme töwekgelçiligini azaldyp bilermi?

  Product Önümiň howpsuzlygy ýaşyl galyndy, açylyş hökmünde ulanylyp bilner.

  Feed Iýmitiň öwrüliş gatnaşygyny netijeli azaldyp, guşlaryň gündelik agramyny gowulaşdyryp we etiň hilini ýokarlandyryp bilýän bu önümiň ugry boýunça.

  dozasy

  ♦ Garyşyk içgi: 500ml suw 500L, guşlar üçin mugt, kurs üçin 4-5;

  Baby Çaga guşuny açmak üçin: Günde 5000 guş bir çüýşe içiň, 4-5 bejergisi hökmünde erkin içiň.

  seresap boluň

  A Az mukdarda ýagyş adaty ýaly, ulanylanda deň derejede sarsdyryň.

  Children Çagalaryň elinden daşda durmagyňyzy haýyş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň