sahypa_banner

habarlar

GMP zawody üpjünçiligi Nitenpyram agyz planşetleri, öý haýwanlary üçin daşarky mör-möjeklerden goraýjy

Gysga düşündiriş:

“Nitenpyram” agyz planşetleri ulularyň düwürtiklerini öldürýär we itlere, güjüklere, pişiklere we pişiklere garynja ýokançlyklaryny bejermek üçin görkezilýär.


 • Kompozisiýa:Nitenpyram 11,4mg
 • Saklama:Kölegeli möhür 25 below-dan aşakda saklanmalydyr.
 • Bukja:1g / planşet, 120 tablet / çüýşe.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  görkezmek

  It Nitenpyram Düwürtik tabletkalary ulularyň düwürtiklerini öldürýär we 4 hepde we ondan uly ýaşly itlere, güjüklere, pişiklere we pişiklere garyn ýokançlygyny bejermek üçin görkezilýär.Nitenpyramyň ýekeje dozasy öý haýwanyňyzdaky ululary öldürmeli.

  Pet Haýwan haýwanyňyz düwürtik bilen täzeden gurşalan bolsa, günde bir gezek başga bir dozany berip bilersiňiz.

  dolandyryş

  Formula

  Haýwan

  Agram

  Doza

  11.4mg

  it ýa-da pişik

  2-25 litr

  1 planşet

  N Nitenpyram agyz tabletkalaryny bermek üçin, tabletkany göni haýwanyňyzyň agzyna goýuň ýa-da iýmitde gizläň.

  The Dermany iýmitde gizleseňiz, öý haýwanyňyzyň tabletkany ýuwdandygyna göz aýlaň.Haýwan haýwanyňyzyň tabletkany ýuwdandygyna ynanmasaňyz, ikinji tabletkany bermek ygtybarlydyr.

  The Öýdäki ähli öý haýwanlaryny bejeriň.

  Aes Goraglar bejerilmedik öý haýwanlarynda köpelip biler we infestasiýalaryň dowam etmegine ýol açyp biler.

  seresaplyk2

  Human Adam üçin däl.

  This Bu we ähli neşe serişdelerini çagalaryň elinden almaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň