sahypa_banner

Çelgisi

2001

Weierli topary suscipit eveniet amet dignissimos döredildi.

2002-2004

Weierli topary başlangyç tapgyrlaryň iň kynlaryndan başlap, noldan görnüşe geçýär

2005

Kompaniýa täze zawoda göçdi we GMP şahadatnamasyny berdi.

2006

Weierli, Hebei Haýwan Saglygy Önümleri Assosiasiýasynyň agzasy boldy, goşmaça garylan iýmitiň önümçilik ygtyýarnamasyny alyň

2007

Weierli taslamasynyň ikinji tapgyry GMP şahadatnamasyndan geçdi

2008-nji ýyl

Wailiniň "guş lukmançylygynyň täzelikçisi" hökmünde ýerleşişini kesgitlemek we marka işine başlamak

2011-nji ýyl

Täze zawod gurluşygy başlandy, tutuşlygyna 90 million dollar maýa goýuldy.

2014

Topar gözleg institutynyň döredilmegi Weierli toparynyň gözleg we ösüş döwründe täze döwür açýar

2015

Döredilen Nuobo Trading Co., Ltd halkara gözleg işlerine başlaýar

2016

"15 ýyl ýel we ýagyş, halka 100 ýyl peýdaly" 15 ýyllygy mynasybetli uly dabara geçirildi

2017

Weterinariýa funksional goşundylarynyň Hebei welaýat in Engineeringenerçilik we tehnologiýa gözleg merkezi hökmünde kesgitlenildi.

2018

Topar 31 patenti hasaba aldy we Hebei welaýatynda oba hojalygy ylym we tehnologiýa boýunça ägirt uly ägirt hökmünde ygtyýarlandy.

2019

Zhaoxian bazasyndaky täze zawod, esasan, zawoda enjamlar bilen tamamlandy

2020

Biotehnologiýa taslamasy täze weterinariýa derman GMP standartyna laýyklykda has netijeli ösdi

2021

Täze 2020 GMP neşiriniň standart kepilnamasy geçdi, önümçilik kuwwaty dünýä derejesine ýetdi