sahypa_banner

habarlar

2022-nji ýyl, täze başlangyç, size gowy bereket ibermek üçin: täze başlangyç nokady, doly höwes bilen öňe gitmegiňizi arzuw ediň, yza çekilmäň, gaçmaň, ikirjiňlenmäň, geljege bilelikde ajaýyp ýaşaň! Siongguan ýoly hakykatdanam demir ýaly, indi noldan hereket ediň.Arkaýyn hilli düýş yzarlaýjylary, Weierli noldan ýigrimi ýyl.2022-nji ýyl, Weierli üçin täze işe başlajak ýyl, medeniýetiň ýolbaşçylygyndaky ösüş ýyly we ähli işgärleriň önüm mümkinçiliklerine kömek etmek we gowulaşdyrmak üçin ýyl.2022-nji ýylda üpjün etmek wezipesimizi hasam güýçlendirerishaýwanlaryň saglygywe adam iýmit howpsuzlygy. 455b46ea


Iş wagty: Fewral-21-2022