sahypa_banner

habarlar

Daşary ýurtlarda

  • Itlerimiz saçyny ýitirse näme edip bileris?

    Itlerimiz saçyny ýitirse näme edip bileris?

    It eýesi hökmünde, belki, öý haýwanyňyz hakda bir zat, ýagny saç dökmek üçin özüňizi biynjalyk duýarsyňyz.Ine size käbir maslahatlar: 1. Diýeti gowulaşdyryň we uzak wagtlap ýekeje iýmit ýa-da has höweslendiriji iýmit bilen iýmitlenmezlige synanyşyň.Diňe itiňize iýmitlenmeseňiz, bu sebäplere sebäp bolar ...
    Koprak oka