sahypa_banner

habarlar

Weterinariýa antibiotikleri Sul-TMP 500 Agyz suwuklygy Guş we doňuz üçin bakteriýa garşy lukmançylyk

Gysga düşündiriş:

Sul-TMP 500, sulfadiazine we trimetoprimlere sezewar bolan streptokokklar sebäpli döreýän aşgazan-içege, dem alyş we peşew ýollarynyň keselleriniň öňüni almak we bejermek üçin ýörite döredildi.


 • Kompozisiýa (1L başyna):Sulfadiazin natriý 400g, trimetoprim 100g.
 • Bukja: 1L
 • Saklama:Lightagtylykdan goralýan otag temperaturasynda (1-30 ℃) howa geçirmeýän gapda saklaň.
 • Ýaramlylyk möhleti:Öndürilen senesinden 24 aý.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  görkezmek

  Witamin we aminokislotanyň ýetmezçiliginiň öňüni almak we bejermek, guşlaryň ösüşini ýokarlandyrmak, iýmitiň netijeliligini ýokarlandyrmak, immuniteti güýçlendirmek, tohumlandyrmagyň derejesi, süýdemdiriş derejesi we stresiň öňüni almak.

  Es Eserichia coli, gemofilus piluseugyun, pasteurella multocida, salmonella, stafilokokk aureusy, sulfadiazine we trimethoprime sezewar bolan aşgazan-içege, dem alyş we peşew keselleriniň öňüni almak we bejermek.

  dozasy

  Poul Guşlar üçin: Dolandyryjy 0,3-0.4ml yzygiderli 3-5 günüň dowamynda 1L içilýän suw bilen garylýar.

  Sw Doňuz üçin: Dolandyryjy 1ml / 10Kg bw yzygiderli 4-7 günüň dowamynda 1L içilýän suw bilen garylýar.

  seresap boluň

  Raw Çekiş döwri: 12 gün.

  Sulfa dermanlaryna we Trimethoprime şok we aşa duýgur jogap berýän haýwanlar üçin ulanmaň.

  Ch Towuk goýmagy dolandyrmaň.

  Doz Doza we administrasiýa gözegçilik ediň.

  Kidney Böwrek ýa-da bagyr keseli haýwanlar üçin ulanmaň.

  Other Ony beýleki dermanlar bilen gaty seresaplylyk bilen ulanmaň.

  Your Weterinar lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň