sahypa_banner

habarlar

Broiler guş agramyny gazanmak üçin weterinariýa lukmançylygy Broiler Biomix Probiotics ereýän poroşok

Gysga düşündiriş:

Broiler Biomix, broýler guşlary üçin probiotikleriň bir görnüşidir.Çalt ösýän broýler guşlary üçin iýmitlenmegi we ösüşi üpjün edip biler, şeýle hem guş agramynyň çalt ýokarlanmagyna we ölüm derejesini azaldyp biler.


 • Kompozisiýa:Durmuşa ukyply bakteriýalaryň (Bacillus subtilis, Lactobacillus) ≥ 1 × 108 cfu / g, witaminler, FOS we ş.m.
 • Saklama:Salkyn we gurak ýerde saklaň.
 • Gaplamak aýratynlyklary:1kg / sumka * 15 halta / karton ýa-da talaplaryňyza görä.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  görkezmek

  Nut Iýmitlenmegi üpjün ediň we çalt ösýän et guşlary üçin işlenip düzüldi.Çalt agramyň ýokarlanmagyna kömek edýär we ölümi azaldýar.

  C Joralara garşy göreşmek üçin süňkleri berkitmäge we myşsalary çalt ösdürmäge kömek ediň.

  Feed Iýmit sarp edilişini azaltmak, iýmitiň öwrüliş tizligini we ortaça gündelik girdejini gowulandyrmak.

  Ch Towuklaryň iýmit siňdiriş ulgamynda oňyn bakteriýa medeniýetini ösdüriň, şeýlelik bilen kesellere garşylygy ýokarlandyrýar we streslere çydamlylygy ýokarlandyrýar.

  Poul Guşlar üçin gyzyl tarak we ýalpyldawuk ýelek wagyz ediň.

  aýratynlyklary

  ♦ Bu önüm oňat kesgitlenen, guşlara mahsus, köp görnüşli sinbiotik önüm bolup, birnäçe ünsli saýlanan probiotik mikroorganizmleriň we prebiotik fruktooligosakkaridleriň bilelikdäki hereketi arkaly peýdaly içege mikroflorasyny ösdürýär.

  Ant Antibiotikden soňky ulanylanda deňagramly içege mikroflorasyny täzeden döredýär.

  C. C. perfringens, E. coli, Salmonella we Campylobacter ýaly bakteriýalaryň ösmegini saklaýar.Ölüm azalýar.

  Weight Agramy ýokarlandyrýar we iýmit öwrülişigini gowulandyrýar.

  Negative Hiç hili ýaramaz täsirleri ýok, çekilme wagtlary ýok.

  dozasy

  ♦ 1kg önüm 1000 kg iýmit bilen garylýar.Ilkinji üç günüň dowamynda 1 kg önüm 500 kg iýmit bilen garylýar.

  seresap boluň

  Tazeligi saklamak üçin gapagy berk möhürläň.

  Children Çagalaryň elinden daşda boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň