sahypa_banner

habarlar

Diňe haýwanlary ulanmak üçin derman dem alyş lukmançylygy köp bromly dilden çözgüt

Gysga düşündiriş:

Multi-Bromint, bromheksin HCl we mentol agyz ergininiň birleşmesi bolup, dem alyş ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni almak we bejermek üçin amatlydyr.


 • Kompozisiýa (ml üçin):Bromheksin HCl 20mg, mentol 44mg.
 • Saklama:15 ℃ 25 between arasynda gury, garaňky ýerde saklaň
 • Bukja:500ml
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  görkezmek

  The Mallarda we guşlarda giňden ulanylýar.

  Resp Dem alyş ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni almak we bejermek üçin görkezilýär.Mysal üçin bronthit, amfizema, silikoz, öýkeniň dowamly çişmegi we bronhektaziýa sebäpli döreýän tüýkülik bilen üsgülewük we ş.m.

  dozasy

  Oral Agyz ýoly üçin: 3-5 günüň dowamynda üznüksiz 4L agyz suwuna 1ml.

  ♦ Kliniki taýdan antibiotikler bilen birleşdirilip, aç-açan täsir edýär.Antibiotikler bilen birleşdirilende, 1 kg suwa takmynan 500ml- 1500ml ergin goşuň.Bu önümiň biraz zäherliligi bar, bu uzak wagtlap içseňizem zyýanly täsirleri döretmeýär.

  seresap boluň

  Raw Çekiş döwri - broýler we ýaglar: 8 gün.

  Children Çagalardan daşda duruň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň